Home » Javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom

Javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom

autor: Play Team
0 komentara

Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH, zahvaljujući podršci Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, organizuje javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osobama s invaliditetom.

Kako bi se informisale osobe s invaliditetom i javnost o pravu na rad i zapošljavanje, a u skladu s 27. člankom Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu osoba s invaliditetom, Caritas Bosne i Hercegovine organizuje Javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. Javne prezentacije će se održati širom Bosne i Hercegovine, a konkretni termini prvih prezentacija su:

Travnik, Hotel Vezir, 02.09.2021. u 10.30 h

Bihać, Hotel Emporium, 03.09.2021. u 10.00 h

Goražde, restoran Drinska bašta, 07.09.2021. u 10.30 h

Široki Brijeg, Hotel park, 09.09.2021. u 11.00 h

Livno, Hotel B&M, 10.09.2021. u 10.00 h

U narednom razdoblju planirana je organizacija prezentacija i u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Orašju, Istočnom Sarajevu, Trebinju, Bijeljini i drugim mjestima. Na prezentacijama će se govoriti o mogućnostima i preprekama za zapošljavanje osoba s invaliditetom, djelovanju Fonda te konkretnim podsticajima i javnim pozivima Fonda.

Zahvaljujući djelovanju Fondova u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj evidentan je povećan broj zaposlenih osoba  s invaliditetom u odnosu na prethodne godine. Međutim i dalje su prisutne brojne prepreke među kojima se ističu nedovoljna informisanost i strah poslodavaca, predrasude u društvu, pasivnost i nedovoljno razvijene kompetencije osoba s invaliditetom, nedovoljni podsticaji i ostalo. Caritas BiH aktivno radi na unaprjeđenju situacije po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom imaju pravo na rad i zapošljavanje, ZAPOSLIOSI!

Projekat Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom finansira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. U sklopu projekta predviđene su javne prezentacije, okrugli stolovi, obuke za mlade osobe s invaliditetom, internet kampanja i sajam zapošljavanja.

 

Tekst preuzet sa: mreza-mira.net

Slični članci

Skip to content