Home » USAID Turizam objavio prvi Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH!

USAID Turizam objavio prvi Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH!

autor: Play Team
0 komentara

Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor BiH, predstavlja prvi pionirski dokument kojim se želi podići svijest o stvaranju inkluzivnog okruženja, te izraženoj potrebi da se osigura ravnopravnost u svim aspektima života.

Iako je turistički sektor suočen s nizom prepreka u harmonizovanju politika koje se odnose na osobe s invaliditetom, upravo ovaj plan nudi rješenje, te na vrlo jezgrovit i sistematski način objašnjava niz preporuka. Implementacijom preporuka navedenih u planu, podstaknula bi se sinhronizovana saradnja predstavnika vlade, predstavnika turističkog sektora i organizacija za osobe s invaliditetom. U planu su definisane inicijative u korelaciji s nadležnim organima, partnerima podrške i očekivanim rezultatom provedenih aktivnosti.

Ključni zaključci definisani su na osnovu četiri stuba lanca vrijednosti turizma: podsticajno okruženje za konkurentnost, ljudski kapital, turistički proizvodi i iskustva, te brendiranje i marketing. Stubovi podsticajnog okruženja za konkurentnost i ljudski kapital odgovaraju potrebama aktuelnih politika koje su neophodne za podršku inkluzivnom zapošljavanju i obrazovanju. S druge strane, turistički proizvodi i iskustva, te brending destinacije i marketinga predstavljaju skup rješenja za stvaranje inkluzivne turističke destinacije.

Nadalje, kroz ciljane programe obuke i programe zapošljavanja, svaka osoba s invaliditetom biće prepoznata kroz svoje vještine i znanja, a ne ustaljeni stereotip o invaliditetu. Takođe, ovim pionirskim dokumentom podižemo svijest o proaktivnom uključivanju osoba s invaliditetom u sistem i turistički sektor Bosne i Hercegovine, te precizno govorimo o načinu na koji zastupljenost organizacija i pojedinaca može i mora postati bolja.

Upravo kroz ovaj plan, USAID Turizam projekt nastoji osigurati put ka potpunoj provedbi UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Opcionalnog protokola u turističkom sektoru Bosne i Hercegovine, jačanjem načela inkluzije i pristupa koji je u osnovi sadržan u poruci “Turizam za sve”.

Za više informacija, preuzmite cijeli Plan za uključivanje osoba sa invaliditetom u turistički sektor Bosne i Hercegovine na sljedećem linku: https://bit.ly/3xRWDBS ili klikom na ‘Download’:

Takođe, možete preuzeti i sažetak na sljedećem linku: https://bit.ly/3flwSni ili klikom na ‘Download’:

Izvor: turizambih.ba

Slični članci

Ovaj websajt koristi kolačiće. OK Saznajte više ovdje

Skip to content