Home » Poziv na akciju: Anketa o prioritetima žena sa invaliditetom u Evropi

Poziv na akciju: Anketa o prioritetima žena sa invaliditetom u Evropi

autor: Play Team
0 komentara

Prema najnovijim podacima EU, 25,9% ukupne populacije žena u Evropskoj uniji živi sa nekim oblikom invaliditeta. To odgovara procijenjenoj količini od 60 miliona žena i djevojčica sa invaliditetom u regionu.

Kako bi se osigurala prava žena i djevojčica sa invaliditetom, neke strategije i akcione politike mogu se direktno fokusirati na njihove potrebe i to zajedno sa uvođenjem rodne ravnopravnosti u sve oblasti djelovanja. Usvajanje nove Strategije rodne ravnopravnosti od strane Evropske komisije u martu 2020. godine, bio je prvi pravi korak ka uključivanju prava žena sa invaliditetom u akciju borbe protiv nasilja. Ono što je jasno, ima još mnogo toga da se uradi kako bi se osiguralo osnaživanje žena i djevojčica sa invaliditetom, te kako bi se ispunila njihova prava u različitim oblastima, uključujući jednako obrazovanje, pristup pravdi, pristojno zapošljavanje i samostalan život.

U svrhu dobijanja informacija koje mogu bolje promovisati politike i programe osmišljene za podršku ženama sa invaliditetom u Evropskoj uniji, EDF distribuira anketu o prioritetima žena sa invaliditetom u Evropi. Fokus istraživanja je na ključnim pitanjima žena sa invaliditetom u evropskim društvima, koja uključuju liderstvo, zdravlje, pristupačnost i rodno zasnovano nasilje.

Neka se i tvoj glas čuje popunjavanjem ankete! Ostaće otvorena do 15. juna.

Ishod ankete će takođe doprinijeti pripremi trećeg manifesta EDF-a o ženama i djevojčicama sa invaliditetom. Anketi možeš pristupiti ovdje. 

 

Izvor: edf-feph.org

Slični članci

Ovaj websajt koristi kolačiće. OK Saznajte više ovdje

Skip to content